Долучайтесь до соціальної ініціативи PROF1Group® "Підтримуй наші війська!"

Правила використання Промокодів

Ці правила використання Промокодів встановлюють умови та порядок отримання, використання та скасування промокодів в мережі магазинів PROF1Group® (надалі – Фірмові магазини) або на сайті  prof1group.ua (надалі – Сайт).

Визначення

Промокод - це унікальний літерно-цифровий код, який може бути використаний покупцем для отримання спеціальної ціни при купівлі товарів через Сайт або у Фірмових магазинах.

Товар - це асортимент продукції, на який поширюється дія Промокоду, про що покупці інформуються засобами електронних повідомлень, спеціальними позначками на такому товарі, чи іншим способом.

Фірмові магазини - це мережа магазинів роздрібної торгівлі PROF1Group® на території України, контактна інформація та адреси яких зазначені на Сайті у розділі «Наші магазини».

Користувач Промокоду - це фізична особа, яка одержала Промокод одним із способів, визначених цими Правилами.

Строк дії Промокоду - це строк, протягом якого Користувач Промокоду має право придбати Товари за спеціальною ціною за допомогою Промокоду.

Продавець - будь-який із суб'єктів господарювання, який є одним із учасників мережі магазинів роздрібної торгівлі  PROF1Group® на території України, контактна інформація та адреси яких зазначені на Сайті у розділі «Наші магазини».

Сайт Продавця  -  prof1group.ua

 

Правила використання Промокодів

 1. Промокод є дійсним для використання у Фірмових магазинах або на Сайті за умови використання Сайту з пристрою, підключеного до локальної мережі чи інтернету через IP-адресу, яка розташована на території України.
 2. Промокод може надаватися споживачам шляхом надсилання електронних повідомлень, шляхом нанесення на товари або іншим способом, а також під час проведення акцій та програм лояльності до клієнтів.
 3. Користувач промокоду може використати Промокод тільки на ті Товари, на які поширюється дія використання Промокоду, у такий спосіб:
  1. при оформленні замовлення на Сайті – вказавши свій Промокод в графі               «Промокод»;
  2. при придбанні Товарів у Фірмових магазинах – пред'явивши свій Промокод співробітнику магазину;
  3. при оформленні замовлення за номерами служби підтримки (044) 392-84-49, (066) 839-36-60, (093) 325-46-90, (067) 659-59-79 - повідомивше свій Промокод оператору служби підтримки.
 4. Під використанням Промокоду слід розуміти придбання Товару за спеціальною ціною на цей Товар. Використання Промокоду можливе лише при придбанні Товару, на який поширюється дія Промокоду.
 5. Промокод є одноразовим, тобто дає право придбати Товар за спеціальною ціною лише один раз протягом Строку дії Промокоду. Кілька Промокодів між собою не додаються, тобто розмір встановленої спеціальної ціни не залежить від кількості використовуваних Промокодів.
 6. Розміщення Промокоду у публічному доступі, у тому числі в мережі Інтернет, забороняється.
 7. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни у ці Правила використання Промокодів, шляхом опублікування нової редакції Правил у розділі «Правила використання Промокодів» на Сайті Продавця.
 8. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку у будь-який час та з будь-яких підстав скасувати будь-який Промокод. Такими підставами серед іншого є випадки, коли Продавець має всі підстави вважати, що під час розповсюдження чи отримання  Промокодів мали місце помилка або шахрайство, що Промокоди використовуються незаконно із порушенням прав та законних інтересів Продавця чи третіх осіб, а також коли Продавцеві відомо, що такі Промокоди втратили свою чинність та є недійсними.
 9. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, які не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Продавцем. Продавець не несе відповідальності у разі настання обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або відсутності доступу до Інтернет, збоїв в роботі обладнання, блокади, суттєвих змін у законодавстві, інших непідконтрольних з боку Продавця обставин.